رفتن به نوشته‌ها

ماه: مارس 2021

چرا باید از فونت فارسی استاندارد استفاده کنیم

چرا باید از فونت فارسی استاندارد استفاده کنیم

فونت های فارسی زیادی هستند که ما می توانیم در طراحی اوراق اداری استفاده کنیم ،  اما خوب برخی طراحان نگاه درستی به این موضوع ندارند و صرفا به دانلود یک فونت و استفاده از آن کفایت می کنند .